”Konfrontation”

  

Bogen ”Konfrontation”, som vi tilbyder dig gratis, behandler på en aldeles realistisk og fængslende måde århundredernes kamp mellem lys og mørke, sandhed og vildfarelse. Læseren stilles ansigt til ansigt med den kristne menigheds desperate åndelige kamp fra Jerusalems ødelæggelse til de første århundreders kristendomsforfølgelser.

I en klar og fængslende historisk skildring møder vi Valdesernes heltemodige bestræbelser for at bevare de kanoniske skrifter i folkets eje for samvittighedsfuldt at kunne følge ordets uforfalskede lære. »Såret af Savoygardens spyd, brændt på romerkirkens bål, stod de dog som rokkelige forsvarere af Gud ord og ære«.

Læseren føres gennem inkvisitionens tortur og dødsdomme og striden mellem kejser og pave frem til en historisk korrekt fremstilling af protestantismens store betydning som åndelig kulturfaktor, der betød en ny solopgang for Europas millioner.

En ny individualismens tidsalder gryede, da protestantismens fremståen med Luther, Zwingli og Calvin blev den epokegørende historiske begivenhed, der rystede hele Europa. Den franske revolution, huguenotternes frihedskamp og den nyere tids vækkelser er fortaIt, så det brænder sig ind i læserens sind.

Bogen er en eksplosiv, uimodståelig fremstilling af vor tids store brydninger, der vil ende med en undgåelig styrkeprøve mellem sandhed og vildfarelse. 42 kapitler, hvori læseren fængsles fra først til sidst - et værk af en dyb og ypperlig ånd!

Udgivet af DANSK BOGFORLAG